Sellel lehel jagame sinuga pilte Suurepera foto- ja rajakaamera ette jäänud metsaelanikest.
Inimese pilkude alt varjul käib vilgas elu – söödaküna juures kinnitatakse keha, aga siin kondab ka niisama uudistajaid ning neid, kel veri vemmeldab ja kutsub territooriumi pärast kaklema. See on täiesti teistmoodi maailm – vaba kohustuslikust progressist, ülesotsialiseerumisest, rööprähklemisest, aina kõrgemale ja kaugemale püüdlemisest ning enese võrdlemisest teistega. See kodumetsa ja tema elanike salajane ja loodetavasti igavesti kestev olemasolu rahustab ja annab kindlustunnet. See on Eesti oma
zen.
Tule puhka Võrumaal Suurepera puhkekeskuses!